Voorbeeld: Voorkeursalternatief

Illustratie

Reconstructie van een kampplaats uit het begin van de middensteentijd, circa 6500 voor Christus.
In een open landschap met berken, dennen en meertjes keren twee mannen van de jacht terug bij de kampplaats.
Hier is ook de kano van Pesse te zien.
Illustratie: Bob Brobbel