Voorbeeld: Voorkeursalternatief

Klik in de kaart!

Door over de kaart te bewegen en te klikken komt u bij beeldmateriaal van de deelgebieden.

De rode stippen geven toegang tot materiaal van specifieke kernen en gebieden.