Voorbeeld: Voorkeursalternatief

Wat gaat er in dit gebied gebeuren?

Verbeteren van de landbouwstructuur wordt gecombineerd met versneld realiseren van natuurgebieden, verbeteren van de natuurkwaliteit en verkleinen van de kans op ongewenste overstromingen.

Actueel rondom de herinrichting Peize

[ 17 december 2013 ] - Lijst Geldelijke Regeling ter inzage

In 2013 is hard gewerkt aan zogenoemde Lijst der Gelijke Regelingen (LGR). Deze dagen ontvangen direct belanghebbenden nummer 9 van de nieuwsbrief, die grotendeels gaat over de tervisielegging van deze lijst.
De schattingscommissie heeft het nut van de toedeling per bedrijf berekend en in punten gewaardeerd. Daarnaast is een overzicht gemaakt van de kosten van de herinrichting. Uit deze berekeningen is de puntwaarde gekomen: de voorlopige puntwaarde is 14,57 euro. In het Informatieboekje bij de nieuwsbrief worden de berekeningen verder uitgelegd.

[ 13 december 2013 ] - Informatiecentrum Herinrichting Peize verhuist

Op 13 december 2013 is het zo ver, de bestuurscommissie en het projectbureau Herinrichting Peize vertrekken uit Roderwolde. Vanaf het voorjaar 2009 had de bestuurscommissie haar vergaderlocatie en een Informatiecentrum in de voormalige basisschool aan de Hoofdstraat in Roderwolde. Het Informatiecentrum was tevens werkplek voor de medewerkers van het projectbureau. Het uitvoerende werk in De Onlanden is bijna klaar. Dit jaar worden de werkzaamheden aan de gemalen afgerond en een aantal aanvullende projecten, zoals de groen-blauwe buffer, het werk aan de koppeling van de Grote Masloot aan het Eelderdiep en het Leekstermeer. Maar het meeste werk is gedaan. Een goed moment dus om het tijdelijk ingerichte Informatiepunt in Roderwolde te sluiten.