Voorbeeld: Voorkeursalternatief

Wat gaat er in dit gebied gebeuren?

Verbeteren van de landbouwstructuur wordt gecombineerd met versneld realiseren van natuurgebieden, verbeteren van de natuurkwaliteit en verkleinen van de kans op ongewenste overstromingen.

Actueel rondom de herinrichting Peize

[ 17 december 2013 ] - Lijst Geldelijke Regeling ter inzage

In 2013 is hard gewerkt aan zogenoemde Lijst der Gelijke Regelingen (LGR). Deze dagen ontvangen direct belanghebbenden nummer 9 van de nieuwsbrief, die grotendeels gaat over de tervisielegging van deze lijst.
De schattingscommissie heeft het nut van de toedeling per bedrijf berekend en in punten gewaardeerd. Daarnaast is een overzicht gemaakt van de kosten van de herinrichting. Uit deze berekeningen is de puntwaarde gekomen: de voorlopige puntwaarde is 14,57 euro. In het Informatieboekje bij de nieuwsbrief worden de berekeningen verder uitgelegd.