Voorbeeld: Voorkeursalternatief

Presentatie Natuur

Afgelopen periode zijn regelmatig presentaties gegeven over de te verwachten natuur in de Onlanden. Klikt u hier voor deze presentaties.

360 graden rond

Voor het boek "De Onlanden, het Leege Lant" heeft Klaas van Sloten een aantal 360 graden foto's gemaakt in het gebied.

Op deze pagina kunt u deze 360 graden foto's bekijken.

Luchtfoto's gebied

De bestuurscommissie heeft het gebied regelmatig tijdens het uitvoeringsproces laten fotograferen vanuit de lucht.
De foto's zijn op deze site geplaatst.
Klikt u hier voor deze luchtfoto's.

Gebiedsnamen

Het gebied is verdeeld in verschillende gebieden met ieder een eigen naam. De ligging en de namen van deze gebieden kunt u hier downloaden.