Voorbeeld: Voorkeursalternatief

Juha Kaari

Algemene brochure Herinrichting Peize

De bestuurscommissie Herinrichting Peize heeft een algemene informatieve brochure op laten stellen over het hoe en waarom van het project Herinrichting Peize.
Bewoners en omwonenden ontvangen deze brochure in hun brievenbus.
Brochure downloaden